O dogu na początku XX wieku ...


Tak o "duńskim dogu niemieckim" możemy przeczytać w  książce
Maurycego Trybulskiego z 1928 roku pt.:
"Psy, rasy, hodowla, tresura i leczenie"